E-okul sınav tarihi ve Proje tarihi

Öğretmen kullanıcıları tarafından değiştirilemez ve silinemez. Eğer henüz not girilmemiş ise Kurum kullanıcıları tarafından değiştirme ve silme işlemi yapılabilir. Not girişi yapılmış ise doğrudan değiştirme ve silme işlemini kurum e-okul kullanıcıları da yapamaz. Girilmiş olan notlar silindikten sonra kaydedilirse, derse ait Sınav/Proje Tarihi kurum kullanıcıları tarafından değiştirilebilir veya silinebilir.

 

Sınav Tarihi ve Proje Tarihi olmaksızın not girişi yapılabilir mi?

Evet, yapılabilir. İlköğretim 1-2-3. Sınıf gibi bazı sınıflardaki tüm dersler ve üst sınıflardaki  Görsel Sanatlar gibi dersler için Ders ve Etkinliklere Katılım ile Performans Görevi notları Sınav/Proje Tarihi olmaksızın girilebilir.

Sınav veya Proje Notu verilmeyecek ise Sınav/Proje Tarihi girilmemelidir.

Daha önceki e-okul açıklamalarda  İlköğretim 1-2-3. Sınıf dersleri ve üst sınıflardaki bazı dersler için "Proje Tarihi tanımlanmalı ve sonra Not Girişi yapılmalıdır" denilmişti. Ancak şimdi Modül üzerinde değişiklik yapılmış ve Sınav/Proje Tarihi olmaksızın yukarıda bahsedilen notların girişi sağlanmıştır. Örneğin; Görsel Sanatlar dersi için Sınav/Proje Tarihi girilmesine gerek yoktur, doğrudan Not Girişi yapılabilir.

Daha önceki açıklamaları dikkate alarak (1-2-3. Sınıf Ders ve Etkinliklere Katılım ve Performans e-okul Görevi gibi derslere) not girişi yapabilmek için Proje Tarihi tanımlanmış, fakat Proje Notu girilmemiş/girilmeyecek dersler varsa, kurum kullanıcıları tarafından sistemden silinmelidir. e-okul

 

Öğrencilerin gördüğü derslerle ilgili Sınav Notu veya Proje Notu verilecek ise bu tarihler girilmelidir. Bu tarihler girilmeden Sınav ve Proje Notları sisteme girilemez. Sınav veya proje Tarihi'nden sonraki 15 gün içinde e-okul (mevzuat gereği) öğretmen kullanıcısı notları sisteme girmelidir. 15 gün sonra öğretmen için Not Girişi ekranı kilitlenecektir. Bu durumda notları kurum kullanıcı girebilecektir.

Öğretmenler e-okul Sınav/Proje Tarihi girmeye yetkilidirler, ancak değişiklik yapamazlar. Sınav/Proje Tarihi değiştirmek veya silmek sadece kurum kullanıcıları yetkisindedir.

 

E-okul son tarihler ve karne:

e-Okul içinde davranış notları giriş ekranı, 26 Aralık 2007 /2638 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik gereğince hazırlanarak kullanıma açılmıştır. Giriş işlemlerinin nasıl e-okul yapılacağı ile ilgili doküman e-Okul Duyurular bölümünde yer almaktadır.

Okul yöneticileri (T.C. kısıtlaması olmayan kullanıcılar) bu ekranda sadece görme yetkisine sahiptir. Değişiklik e-okul yapamazlar. Davranış notu girişini sadece sınıf öğretmenleri ve derse giren şube öğretmenleri yapabilir.

Bu bölümden girilen davranış notları hem karne de hem de 6. ve 7. sınıflar için Seviye Belirleme Sınavında (SBS) kullanılacaktır. Dönem bitiminde (25/01/2008) I. döneme ait tüm veri giriş ekranları sadece okuma yetkisine sahip hale geleceğinden e-okul bu tarihten sonra hiç bir ekranda bilgi girişi ve düzeltme yapılamayacaktır. 11/02/2008 tarihinde de II. döneme ait bilgilerin girişi kullanıma açılacaktır.

2007-2008 I. döneme ait tüm ekranlar için son bilgi giriş tarihi 18/01/2008' dir. Bu tarihte yoğunluk yaşanmaması için önceden gerekli tedbirlerin alınması, en geç 18/01/2008 tarihine kadar bütün not ve diğer bilgi girişlerinin tamamlanmış olması gerekir.
Talim ve Terbiye Kurulu e-okul Başkanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü ve Yayımlar Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen formatta karne, takdir, teşekkür ve başarı belgeleri e-Okul sisteminden alınacaktır. Bunun için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !